Mag ontslag wegens een gewetensbezwaar?

Wanneer?

  • Uw werkgever stelt dat u arbeid weigert te verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar.
  • Uw werkgever heeft een verzoek tot ontbinding van uw arbeidsovereenkomst ingediend bij de kantonrechter of heeft aangegeven dit te gaan doen.
  • Uw werkgever heeft u gevraagd in te stemmen met het ontslag.
  • Uw werkgever heeft voorgesteld een beëindigingsovereenkomst te sluiten.

Hoe?

  • 15 tot 30 minuten invultijd;
  • Arbeidsovereenkomst, cao of andere relevante stukken bij de hand houden;
  • Tussentijds opslaan;
  • Resultaten en persoonlijke documenten downloaden of ontvangen per e-mail.

Let op: u moet de vragen naar waarheid invullen voor een juiste inschatting!