Instemming ongedaan maken

Soms vraagt een werkgever werknemer in te stemmen met het ontslag. Wanneer dit gedaan is, hoeft geen ontslagprocedure gevolgd te worden. Hebt u ingestemd? Onder bepaalde voorwaarden kunt u deze instemming ongedaan maken.

Gebruik daarvoor deze tool:

  • Zijn er juridische gronden om de instemming ongedaan te maken?
  • Alle mogelijke opties worden verkend.
  • Herroep uw ontslaginstemming met een gratis juridische brief voor uw werkgever.
De tool vraagt het volgende:
  • Circa 5 minuten doorlooptijd
  • U hebt ingestemd met uw ontslag
  • De tool is volledig gratis